Ise Lleida Assessoria empresarial Lleida Lleida
Ise Lleida Assessoria empresarial Lleida Lleida
Ise Lleida Assessoria empresarial Lleida Lleida
ISE és una empresa pionera a cobrir les necessitats reals de formació per a les empreses segons la situació econòmica del país, oferint al teixit empresarial i professional un currículum de continguts de màxima actualització, adaptats a la realitat empresarial ia les necessitats de mercat, a través de un equip docent de primer nivell: alts directius nacionals, alts funcionaris d'Hisenda Pública i altres administracions, doctors i professors universitaris.